Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokołowie Włościańskim im. Jana Pawła II