Zarząd i czonkowie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Obryte - Obritensis

Prezes:  Zbigniew Szczepanik

V-ce Prezes:  Grażyna Seroka

Sekretarz:  Barbara Wóltańska

Skarbnik:  Wiesława Kurowska

Członkowie:

1. Henryk Szczepanik

2. Bożena Apalińska

3. Danuta Książak

4. ks. Andrzej Nisłuchowski

5. Sławomir Podpora

6. Jan Seroka

7.Zofia Bala

8. Agnieszka Bala

9 Teresa Wyrzykowska

10. Marek Szajczyk

11. Mirosław Barszcz

12. Janina Skrzecz

13. Edyta Piątek