Chór szkolny

  

Chór szkolny

Działamy od połowy września 2007 roku. Pomysł zrodził się na szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom. Warunkiem zakwalifikowania się do tego dużego przedsięwzięcia było napisanie projektu rozwojowego szkoły realizowanego w ramach programu ,,Przyjazna Szkoła”. Prace nad projektem trwały około miesiąca. Projekt opracowały pani dyrektor Danuta Książak i pani Aleksandra Demczyńska-Kędel. Do realizacji projektu i pracy z dziećmi z ogromnym potencjałem pomysłów włączyły się pani Agnieszka Obidzińska i pani Agnieszka Bala.

W swoich działaniach kierują się pięknym mottem:

,,Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam ludzie dobre serca mają. Bo ludzie źli, ci nigdy nie śpiewają”

Chór i działania z nim związane nastawione są na:

·        wspieranie procesów edukacyjnych młodzieży,

·        wyrównywanie szans,

·        współpraca ze społecznością lokalną,

·         rozsławianie dobrego imienia szkoły poprzez przystępowanie do różnych konkursów i przeglądów.

Celem chóru jest między innymi kultywowanie tradycji kurpiowskich, zacieśnianie więzi i wzmacnianie integracji młodzieży naszego gimnazjum, wskazywanie młodym alternatywnych form spędzania wolnego czasu z korzyścią dla rozwoju własnej osobowości.

Muzyka i śpiew uszlachetniaja, niwelują natężenie przemocy i agresji wśród młodych, ucząc kulturalnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Do chóru obecnie należy 25 osób - zarówno chłopców jak i dziewcząt. Są oni bardzo utalentowani wokalnie i instrumentalnie. Grają między innymi na gitarach, wiolonczelach i keyboardach. Występują na wszystkich uroczystościach szkolnych. Swoje programy artystyczne prezentują również w kościołach i innych instytucjach gminnych.

Przewidziane są podróże do innych miejscowości i szerzenie wśród ich mieszkańców wartości estetycznych i wokalnych.

 Organizatorzy planują wydanie płyty, na której będą zamieszczone „solówki” i grupowe pieśni turystyczne chórzystów.