Kościół w Sokołowie Włościąńskim

Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętrzej Marii Panny
w Sokołowie Włościańskim
Kaplica w Sokołowie Włościańskim powstał w 1657 roku, na terenie parafii Zambski Kościelne z rozkazu wojewody malborskiego Franciszka Jana Balińskiego. W kaplicy umieszczono obraz Matki Boskiej, w wkrótce obraz zyskał opinię cudownego, jednak ówczesne władze kościelne były temu przeciwne. W związku z tym obraz przeniesiono do Strzegocina. Jednak tradycja oddawania czci Maryi utrzymała się. W 1682 roku w Sokołowie została wzniesiona nowa kaplica, która posiadała ołtarz główny z obrazem Matki Bożej, oraz dwa boczne: św. Jana Chrzciciela i św. Józefa. Kaplica została konsekrowana w 1695r. przez biskupa Andrzeja Chryzostoma Załuskiego. Dokonano również zapisu na utrzymanie kapelana i postawiono mu dom. W 1835r. Daniel Sommer zalecił remont kaplicy.
W wyniku działań wojennych w 1944 roku budynek został znacznie uszkodzony, zginęły wówczas cenne wota i część wyposażenia. Wszystkie szkody szybko naprawiono. Po 1970 roku dokonano wymiany niektórych elementów konstrukcji.
15 czerwca 1974 roku biskup Bogdan Sikorski erygował Sokołowo na samodzielną parafię.
Materiał opracowała Anna Rutkowska